فعالیت ها

نمونه محصولات شرکت مهندسی دوران:
سامانه مدیریت شکایات مشتری، نرم افزار مدیریت شکایت مشتریان 
مدیریت آزمون 
مدیریت ارتباط با مشتریان از طریق پیامک 
مدیریت فروش شرکت های ساختمانی 
مدیریت سایتهای حرفه ای و پورتال 
مدیریت پورتال مدرسه
بانک اطلاعات مشاغل
نرم افزار پاسخ برگ خوان
نرم افزار پشتیبانی (Help Desk)