نمونه کار

ايران ني ني

سايت ايران ني ني با حدود شش هزار مطلب توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1392 راه اندازي شده است

ايران ني ني

پورتال مهدکلاب

مهد کلاب بانک مهدکودک هاي تهران مي باشد که توسط شرکت تدبير انديشان دوران ساخته و طراحي شده است

مهدکلاب

سامانه نماد گردشگری

سامانه نرم افزاري بانک اطلاعات گردشگري و صدور مجوز فعاليت در فضاي مجازي براي فعالان گردشگري توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1395 براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري راه اندازي شده است.

سازمان ميراث فرهنگي

مديريت سوالات

سامانه مديريت سوالات و شکايات مدارس علامه طباطبايي توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1395 راه اندازي شده است.

سامانه سوالت و شکايات

بيماران خاص

سامانه بيماران خاص و داروهاي گرانقيمت وزارت تعاون , کار و رفاه توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1394 راه اندازي شده است.

سامانه بيماران خاص

سامانه گزارش گيري

سامانه گزارش گيري و گزارش سازي وزارت تعاون , کار و رفاه توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1394 راه اندازي شده است.

وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی

سامانه پاسخگویی به شکایات

سامانه مديريت سوالات و شکايات سازمان بهزيستي کل کشور در سال 1392 تا 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

سازمان بهزيستي کل کشور

مديريت مراکز بهزيستي

بانک اطلاعات مديريت مراکز بهزيستي سازمان بهزيستي کل کشور توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1386 راه اندازي شده است.

سازمان بهزيستي کل کشور

siltradingconsulting

وب سايت Siltradingconsulting در سال 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

SIL

NIBC

وب سايت NIBC در سال 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

NIBCوب سايت

inclusionconsulting

وب سايت inclusionconsulting در سال 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

inclusionconsulting

Vanoushe

وب سايت Vanoushe توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1394 راه اندازي شده است

Vanousheشرکت

NIG

طراحي وب سايت Novel Idea Gmbh Holding Company در سال 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

NIG وب سايت

NIT

طراحي وب سايت Novel Idea of Turkish Company توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1394 راه اندازي شده است

NIT

شرکت نوين ايده ايليا

وب سايت شرکت نوين ايده ايليا در سال 1394 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

شرکت نوين ايده ايليا

W.I.Mشرکت

وب سايت Wide International Marketing توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1394 راه اندازي شده است.

W.I.Mسايت

سامانه آماری و گزارش سازی

سامانه آماری و گزارش سازی در سال 1395 توسط شرکت تدبير انديشان دوران راه اندازي شده است

سازمان بهزیستی کل کشور

سامانه مدیریت آزمایشگاه

سامانه مدیریت آزمایشگاه توسط شرکت تدبير انديشان دوران در سال 1395 راه اندازي شده است.

سازمان تحقیقات کشاورزی